ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Img

» ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. O nedenle kalite sistemi terminolojisine göre; gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekir. Buna paralel olarak da güvenli gıda üretimi için çok sayıda standart hazırlanmıştır. Bu standartların harmonizasyonu ve sonuncusu olarak da ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı hazırlanmıştır. ISO 22000:2005 standardı "Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi" olarak yayınlanmış ilk uluslar arası standarttır. ISO 22000 standardı BRC, IFS, Eurepgap, HACCP gibi sistemleri de içerecek şekilde kapsamlı biçimde oluşturulmuştur. HACCP standardının yerini alması ve ISO 9001,ISO 14001 belgeleri gibi uluslararası tanınabilirliği ve izlenebilirliği olması öngörülmektedir.

Gıda Zincirindeki tüm kuruluşlar için gereksinmelerin tanımlandığı bu sistemde "tarladan çatala" kadar olan tüm gıda üretim süreçlerinde catering ve ambalajlama kuruluşları da dâhil; bu zincirde yer alan tüm kuruluşların uyması gereken şartlar tanımlanmıştır.

ISO 22000 Kimler İçin Hazırlanmıştır?

· Gıda üreticileri
· Hammadde ve katkı maddesi üreticileri
· Hayvan yemi üreticileri
· Ambalaj malzemesi üreticileri
· Temizlik ve sanitasyon malzemesi üreticileri
· Ekipman üreticileri
· Catering firmaları
· Gıda maddeleri depocuları ve taşımacıları
· Toptan ve perakende satıcıları

Neden ISO 22000 HACCP

· Tüm gıda zincirine uygulanabilir olması,
· Yönetime kritik bilgilerin sunulması suretiyle kolay karar verebilme olanağının sağlanması,
· Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanması,
· Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı,
· Ürün gen toplama riskinin azaltılması,
· Çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılması,
· Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi,
· Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi,
· Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,
· Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi,
· Kanunlara uyumluluğun sağlanması,
· Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi
· Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,
· Çalışma ortamının iyileşmesi,
· Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması.
· Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi,
· Ürün kayıplarının azaltması.
· Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,
· Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden habervermesi,
· Gıda işletmelerine güvenli gıda üretmek için kanuni zorluklan karşılamada güvenirlik sağlaması,
· Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması,
· Gıda zincirinin her aşamasında kullanılabilmesi,
· ISO 9000 gibi kalite yönetim sistemlerinin tanımlayıcısı olması,
· Geleneksel muayene ve kontrol sistemlerinden daha etkili olması,
· FAO / WHO tarafından onay görmüş güvenilir bir sistemdir.

ISO 22000'in Faydaları Nelerdir?

· Tüketicilerin güvenini kazanma
· Tüketicilerin zarar görmesini engelleme
· Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir iyileşme
· Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma
· Tüketiciyi amaçlanan kullanım şekli konusunda bilinçlendirme
· Ürünün pazarlama gücünü artırma

...