ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Img

 

» ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu (flora), hayvan topluluğu (fauna) ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunun arasındaki ilişkiye "çevre" denilmektedir. İnsanın içinde bulunduğu ve birlikte yaşadığı bu çevrenin, gelişen teknoloji ve sanayi sonucunda giderek yok olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. Artan dünya nüfusu, teknolojinin baş döndürücü gelişim ve ilerleme hızı, yaşam alanlarındaki daralma, doğal çevrenin tahribatı, gürültü, hatalı uygulamalar, bilgi eksikliği ve eklenebilecek birçok nedenle çevre kirliliği, son yıllarda insan yaşamını ve yaşam kalitesini tehdit eden en önemli sorunlardan birisidir.

Gelecek nesillere devredilebilecek daha temiz ve yaşanabilir çevre için organizasyonlar tarafından oluşturulan çevre yönetim sistemi çevre politikası oluşturmak, bu politikayı uygulamak ve sürdürmek esasına dayanan ve çevre ile ilgili prosesleri, prosedürleri, sorumlulukları, kaynakları, planlama faaliyetlerini ve organizasyon yapısını düzenlemek üzere kurulan bir yönetim sistemidir. Etkin bir Çevre Yönetim Sistemi çevresel yükümlülüklerin ve atıkların azaltılmasını, iş veriminin arttırılmasını, maliyetlerin azaltılmasını sağladığı gibi şirket imajı üzerinde de önemli bir pozitif etkiye sahiptir.

Çevre Yönetim Sisteminin Faydaları;

· Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
· İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
· Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.
· Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
· Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar.
· Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveni artar.
· Mesuliyetle sonuçlanan olayları azaltır dolayısıyla mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyeli sağlar.
· Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır.
· Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.
· İşyeri kalitesinin dolayısıyla işçi moralinin yükselmesi sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.
· Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artması sağlanır.
· Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştırır.