ISO 22301:2012 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Img

»  ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi
İş sürekliliği konusunda ilk standart çalışmalarına, 2003 yılında İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI - British StandardsInstitution) tarafından başlanmıştır. Ancak bu hazırlanan standartlar daha sonra geri çekilmiş ve 2006 yılında BS 25999-1:2006 İş Sürekliliği Yönetimi: Uygulama Kuralları yayımlanmıştır. Bu standartlar, iş sürekliliği yönetiminin politika, prosedür ve koşullarını göstermektedir. 2007 yılında çıkarılan BS 25999-2:2007 İş Sürekliliği Yönetimi: Gereksinimler ise iş sürekliliği konusunda son derece kritik noktaları ele almıştır. 2012 yılına gelindiğinde bu standartlar, ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı olarak yayınlanmış ve 150’den fazla ülke tarafından uygulamaya alınmıştır.
2012 yılından önce BS 25999 standardına sahip olan kuruluşlar, kurdukları bu sistemi daha sonra yeni standartlara çevirmişlerdir.
Bir kuruluşta en etkili şekilde yönetilmesi gereken sistemlerden biri ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’dir. Genelde bir kesinti yaşanmadığı sürece önemi anlaşılmaz ama bir kesinti yaşanır ve iyi yönetilmezse kuruluşta ciddi kayıplara neden olabilir.
Genelde bir felaket anında yapılacak çalışmaları düzenleyen acil durum planları ile iş sürekliliği çalışmaları birbirine karıştırılır. Oysa acil durum planları sadece bir felaket durumunu düzenlerken, iş sürekliliği çalışmaları, felaket durumları dışında faaliyetlerin gerektiği şekilde yürütülmesini engelleyecek her durum için yapılmaktadır. Bu yüzden de iş sürekliliği çalışmaları daha çok kesintileri önleyici stratejileri içerirken, acil durum planları felaket sonrası yapılacak işleri düzenler. Yani acil durum planı yapmak İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin bir alt süreci kabul edilir. Genelde acil durum planları bilgi teknolojileri çalışmalarını kapsar.
ISO 22301 standartlarını bütün sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlar, büyük veya küçük olmalarına bakılmaksızın kurabilirler. İşlem hacimlerine veya çalıştırdıkları personel sayısına da bakılmaksızın her kuruluş bu sistemi kurabilir ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Belgesi alabilir.